biomasa i biogaz

Bio metan jest to biogaz otrzymywany drogą oczyszczania z CO2 i pozyskiwany z odnawialnego źródła energii. Posiada parametry gazu ziemnego i może być wytwarzany z wielu źródeł. Spektrum substratów jest niezwykle szerokie i obejmuje praktycznie wszelkie pozostałości i odpady poprodukcyjne gospodarstw rolniczych, przetwórni czy ubojni. Można go czerpać właściwie z każdego produktu zawierającego składniki organiczne odpadów spożywczych, roślinnych i z oczyszczalni ścieków.
Bio metan, czyli biogaz z OZE powstaje poprzez oczyszczanie biogazu ze związków siarki i CO2. Ten zielony gaz ma szerokie zastosowanie: może być wykorzystywany jako biopaliwo (bio CNG, bio LNG), do produkowania energii elektrycznej i wykorzystywany w ciepłownictwie.
Obieg węgla w cyklu produkcji oraz zużycia bio metanu jest zamknięty, a proces nie wiąże się z emisją CO2. Ilość dwutlenku węgla, która jest absorbowana z atmosfery, równa się ilości wydalanej w procesie spalania biogazu.
Biogaz i Bio metan byłoby w stanie dostarczyć do 30 proc. zapotrzebowania na moc – wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Rozwój i potencjał energetyki odnawialnej w Polsce”. Wymieniony Bio LNG,  czyli skroplony bio metan, rozwiązuje problem sieci dystrybucyjnej pozwalając na instalację biogazowni blisko źródeł biomasy.


Biomasa jest źródłem „stabilnym” a dzięki niskim kosztom konwersji, może stanowić uzupełnienie pozostałych OZE. Biomasa pozwala na elastyczność wyboru, można zdecydować, kiedy produkować energię elektryczną lub ciepło z tego źródła, podczas gdy w przypadku energii słonecznej i wiatrowej należy dodać znaczne koszty magazynowania, aby mieć możliwość zasilania systemu „na żądanie”.

efekty przetwarzania 1 tony przykładowych substratów

wyliczenia odnoszę się do tony świeżego substratu, którego zawartość wody waha się od 40% - kości do 97% - wywar mięsny
Dane dotyczą procesu opracowanego przez Polski Biogaz

Nazwa

Sucha masa

Potencjał bio metanu 

Energia bio metanu

Energia elektryczna

gnojowica bydlęca

14,5%

42 m3

453 kW/h

180 kW/h

tłuszcz osadowy

49%

512 m3

5 530 kW/h

2 212 kW/h

odpad kat. III

37%

352 m3

3 802 kW/h

1 520 kW/h

odpad kat. II

50%

473 m3

5 108 kW/h

2 043 kW/h

treść poubojowa

34%

267 m3

2 883 kW/h

1 153 kW/h

pióra

46%

155 m3

1 674 kW/h

670 kW/h

Tłuszcz drobowy

32%

445 m3

4 806 kW/h

1 922 kW/h

Wywar mięsny

3%

20 m3

216 kW/h

86 kW/h

liście

85%

253 m3

2 732 kW/h

1 092 kW/h

słoma

87%

274 m3

2 960 kW/h

1 184 kW/h

Ochrona środowiska

Utylizacja części surowców wiąże się z emisją CO2 i zanieczyszczeniem środowiska. Szczególnie widoczne jest to w spalarniach odpadów wymagających dostawy zewnętrznej energii.

Zerowy ślad węglowy

Całość potrzeb energetycznych naszych biogazowni zaspokajane jest z produkowanej energii.

Nasz dodatkowy wkład

Odpady komunalne i pozyskane z oczyszczalni ścieków lub składowisk są doskonałym substratem dla naszych bio gazowni. Dzięki rozdzieleniu procesów nie obawiamy się wahań składu mieszanki.

Skontaktuj się z nami

Imię

Email

Treść pytania

Informacje kontaktowe

Znajdziesz nas tutaj

Polska

Adres: Gazowa 4, 59-800 Lubań

Telefon: +48 693 232 399
Telefon: +48 515 803 333
Telefon: +48 509 235 820

E-mail: office@ave.pl

We use cookies to give you the best experience. Read our cookie policy.