Nasze motto

” Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jedyny, który nie wie, że się nie da i on właśnie to coś robi” Albert Einstein

dowiedz się więcej

W ocenie specjalistów nad Wisłą istnieje ogromny niewykorzystany potencjał do rozwoju rynku biogazu i biometanu. Do zagospodarowania przez branżę może być nawet około 150 mln ton odpadów rocznie. Odpowiedni ich przerób powinien dać około 15 mld m sześc. biogazu. Po oczyszczeniu, m.in. ze związków siarki i dwutlenku węgla, zapewniłby nam nawet 8 mld m sześc. surowca o właściwościach identycznych z sieciowym gazem ziemnym, który zamiast importować, można by wytworzyć przy wykorzystaniu krajowych zasobów. To dużo, zważywszy, że dziś roczne zużycie gazu ziemnego w Polsce to około 20 mld m sześc., z czego jedynie 4 mld m sześc. stanowi własne wydobycie. Jednocześnie istotnie ograniczylibyśmy emisję gazów cieplarnianych do atmosfery oraz problem składowana odpadów. (źródło RP z dnia 21.12.2021)

Potencjał biomasy

Do zagospodarowania przez branżę może być nawet około 150 mln ton odpadów rocznie. Odpowiedni ich przerób powinien dać około 15 mld m sześciennych biogazu.

dowiedz się więcej 

Dekarbonizacja

Proces odchodzenia od metod pozyskiwania energii ma charakter nieuchronny i związany jest zarówno z wyczerpywaniem się zasobów paliw kopalnych jak i oczekiwaniami społecznymi

Biogaz i Biomasa

Biogaz i biomasa to pojęcia ze sobą złączone. Można powiedzieć, że dzięki energii słońca tworzymy swoiste perpetuum mobile, w zamkniętym kręgu biomasy pochłaniającej dwutlenek węgla ze spalanego biogazu

co wyróżnia naszą technologię

Mobilność

Instalacja to moduł składający się z grupy kontenerów
połączonych w ciąg technologiczny. Niewielkim nakładem kosztów
można go relokować w dowolne miejsce lub zmienić proporcje
poszczególnych kontenerów dla konkretnego substratu.

Rozdzielenie procesów

Sam proces powstawania biogazu przebiega w kilku etapach,
dlatego poszczególne grupy kontenerów spełniają ściśle
określone funkcje. Pozwala to na kontrolę procesów hydrolizy i metanogenezy dzięki możliwości ich niezależnego sterowania. 

Wiele substratów

Wykorzystujemy szeroką paletę surowców pochodzenia zwierzęcego, roślinnego jak i odpady komunalne czy sklepowe. Optymalizujemy wykorzystanie potencjału surowców dopasowując działanie systemu opartego na o sztuczną inteligencję.

Skalowalność

Modułowa forma pozwala na skalowanie wielkości i proporcji poszczególnych funkcjonalności kontenerów. Dzięki ich mobilności uzyskujemy optymalne usytuowanie w terenie nie będąc zmuszonym do prowadzenia prac budowlanych.

Pozyskiwanie substratów

Substraty możemy odbierać bezpośrednio u dostawcy, w opcji kontenery wyposażone są w uchwyty do transportu HDS, co pozwala na dowiezienie ich do miejsca załadunku a następnie powrót z niekiedy dość kontrowersyjnym ładunkiem.

Serwis

Wyłączenie pojedynczych kontenerów w celu napraw czy konserwacji nie zaburza pracy całego procesu a komunikacja modułów w ramach rozproszonej sieci Mesh z akwizycją do chmury danych pozwala zdalnie analizować ich stan i działanie.

YouTube Video

O nas - Inwestycje

Działamy w formie startupu, pragnącego skomercjalizować technologię opracowaną przez  jednego z naszych udziałowców z wykorzystaniem potencjału i wiedzy reszty firm z grupy AVE. Oferujemy ogromnie doświadczenie z zakresie budowy kontenerów (Rentpol) , konstrukcji stalowych i produkcji zaawansowanych wyrobów na maszynach CNC (Konstal). Od 1998 roku tworzymy projekty łączące elektronikę z oprogramowaniem (AVE) a wszystko to potrafimy połączyć również w luksusowe produkty (Lucid).

Aktywnie poszukujemy inwestorów chcących wziąć udział we wdrożeniu naszej technologii by następnie wspólnie skomercjalizować te rozwiązania. Dopuszczamy szeroką gamę możliwych rozwiązań modeli biznesowych. Zależy nam na wykorzystaniu tego szczególnego czasu, gdy zmiany geopolityczne i mentalne wręcz każą zająć się tematem bio gazu.

Jeśli masz jakieś pytania?

skontaktuj się z nami

Informacje kontaktowe

Znajdziesz nas tutaj

Polska

Adres: Gazowa 4, 59-800 Lubań

Telefon: +48 693 232 399
Telefon: +48 693 232 399
Telefon: +48 515 803 333

E-mail: biuro@ave.pl

We use cookies to give you the best experience. Read our cookie policy.